Crewing Agency ISMIRA

Crewing Agency Ismira - Taikos 82-1, LT-93160 Klaipeda, Lithuania

Tel.: (370 46) 345 009 Fax/Tel.: (370 46) 345 621

 

 

 

ELGESIO NORMOS

 

JŪRININKUI YRA DUODAMI ISPĖJIMAI UŽ ŠIŲ ELGESIO NORMŲ PAŽEIDIMUS:

 • Darbo rezultatai neatirtinka kompanijos standartų;
 • Keleivio ar bendradarbio diskriminacija dėl rasės, tautybės, religijos, lyties ar neįgalumo;
 • Seksualinis priekabiavimas arba priekabiavimas dėl rasės, tautybės, religijos, lyties ar neįgalumo;
 • Darbuotojų būriavimasis grupėse (po keturis ir daugiau) keleivių zonose, ko pasekoje ignoruojami keleiviai;
 • Keiksmažodžių ar keleiviui nesuprantamos kalbos vartojimas jo akivaizdoje;
 • Alkoholinių ar kitokių gėrimų pirkimas keleivius aptarnaujančiuose baruose;
 • Sanitarinių ar saugos reikalavimų nesilaikymas;
 • Miegojimas darbo metu;
 • Vėlavimas ar neatėjimas į darbą;
 • Uniformos tvarkingumo reikalavimų nesilaikymas;
 • Lankymasis keleivių zonose be leidimo;
 • Saugumo laive nuostatų pažeidimas;
 • Nepavyzdingas elgesys įtakojantis asmens ar kitų darbuotojų darbo rezultatus;
 • Vaistų gaminimas ar platinimas;
 • Diskutavimas verslo, asmeninėmis ar keileivius liečiančiomis temomis keleiviams girdint;
 • Lankymasis keleivių zonose be darbuotojo asmens tapatybę liudijančios kortelės;
 • Išlipimo iš laivo taisyklių nesilaikimas;
 • Rūkymas viešose ar tam neskirtose vietose;
 • Arbatpinigių prašymas ir/ar jų aptarimas su keleiviais;
 • Bet kokio kito kompanijos ar laivo taisyklės nesilaikymas.

Pažeidus taisykles ar nuostatus, pažeidžiamas ir kontraktas su kompanija.  Todėl ši problema sprendžiama jau laive: pirmi du ispėjimai bus duodami raštiškai, o gavus trečią, jūrininkas pašalinamas iš laivo, t.y. išsiunčiamas namo, ir nutraukiama bet kokia galimybė kada nors vėl dirbti šioje kompanijoje.

PAŽEIDIMAI, UŽ KURIUOS PAŠALINAMA IŠ LAIVO:

 • Narkotinių ar sprogstamųjų miadžiagų bei ginklų laikymas;
 • Valgio gaminimas, žvakės degininmas ar kitoks atviros ugnies naudojimas kajutėse;
 • Svetimų daiktų vogimas arba pasisavinimas rastų daiktų;
 • Svaiginimasis laive ar krante;
 • Azartinis lošimas;
 • Lankymasis keleivių zonose (kazino, baseinai ir kt) be specialaus leidimo;
 • Intymumo ar seksualinių paslaugų siūlymas;
 • Šiukšlinimas už laivo borto;
 • Keleivio be bilieto nuslėpimas;
 • Svečių kvietimas ar leidimas dalyvauti darbuotojų vakarėliuose bei lankytis jų zonose;
 • Muštynės (dėl bet kokių priežasčių);
 • Keleivių ir/ar laivo nuosavybės gadinimas;
 • Įnešimas ar išnešimas bet kokių neleistinų prekių;
 • Atsisakymas dirbti;
 • Arbatpinigių prašymas;
 • Konfidencialumo nesilaikymas;
 • Akivaizdus nepaklusnumas.

Užfiksavus bet kurį aukščiau nurodytą nusižengimą, jūrininkas gali būti nubaustas ir išsiųstas namo, be galimybės grįžti.