Crewing Agency ISMIRA

Crewing Agency Ismira - Taikos 82-1, LT-93160 Klaipeda, Lithuania

Tel.: (370 46) 345 009 Fax/Tel.: (370 46) 345 621

 

 

 

STCW-95

 

STCW-95 pažymėjimas (Saugos jūroje ir laive kursai)

Į šiuos kursus įeina asmeninio gelbėjimosi, gaisrų prevencijos ir kovos su gaisrais, elementarios pirminės medicininės pagalbos, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės apmokymai pagal patvirtintą mokymo programą sutinkamai su Tarptautinės jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų 1978 metų konvencijos, su 1995 metų pataisomis, VI/1 taisyklės reikalavimais.

CROWD MANAGEMENT and CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOR

Šie specialieji kursai skirti personalui, kuris atsakingas už keleivių saugumą laive kritiniais atvejais. Šie kursai sutinka su STWC A-V/3 dalies reikalavimais ir IMO Nutarimo MSC 68/3/1 reikalavimais.
Jei gausite darbą kruiziniame laive, tai mūsų agentūra paaiškins kaip ir kur gauti šį pažymėjimą